flex.bi logo Tekošā gada rezultāts - Ienākumi, izdevumi, peļņa salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu